BẢN TIN PVC-TH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 06/6/2014, tại Hội trường tầng 11, Toà nhà dầu khí Thanh Hoá, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BẢN TIN CỔ ĐÔNG

TIN TỨC NỔI BẬT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) cần tuyển 05 cán bộ chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật hiện trường, Trắc đạc công trình với những...

Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần xây lắp Dầu Khí Thanh Hóa

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Ngày 29/8/2014, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần...

THÔNG BÁO: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY PVC-TH

Tin chuyên nghành

MẪU GIẤY YÊU CÂU THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 

Tên cổ đông (CHỮ IN HOA): ……………………………………………………………………..

Là cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Số CMMD: …………….. Ngày cấp: ………………..Nơi cấp: ……………………………………

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………….

Mã cổ đông:……….. /PVC-TH      Số lượng cổ phần sở hữu: …………..   cổ phần.

Đề nghị Công ty cập nhật những thay đổi thông tin về cổ đông như sau:

Nội dung thay đổi

Thông tin đã đăng ký
( Thông tin cũ)

Thông tin đề nghị điều chỉnh
(Thông tin mới)

Số CMND; Ngày cấp; Nơi cấp

 

 

Địa chỉ

 

 

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………………….

Vì vậy tôi viết giấy này đề nghị Quý công ty hỗ trợ tôi thay đổi thông tin mới theo đề nghị điều chỉnh trên.

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác và hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh Hóa, ngày         tháng      năm 2017

Người viết giấy

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Tài liệu gửi kèm

- Bản sao công chứng giấy tờ thể hiện thông tin

nhận diện của người sở hữu.


Newer news items:
Older news items: